Časová osa

Roky jsou časovány před vznikem Orákula (p. v. o.) a následně roky od vytvoření Orákula (v. o.).

Hluboko v minulosti

- Stvoření Orsungu, na kterém žijí draci a lidé

- Dračí věk

Dávná historie 

- První draci jsou zabiti a Iridium se uvolňuje. Z drakobijců vznikají první Drakoniáni

- Vypuká naplno 1. dračí válka

- Uvolněné Iridium přeměňuje zbylé lidi do 5 ras. Eladrini, Divocí elfové, Ursínové, Tieflingové a Trpaslíci

- Lidé jako rasa přestávají existovat

- Drakoniáni si podrobují ostatní rasy

- Draci jsou do posledního vyvražděni. Konec 1. dračí války a Věku draků.

cca 4000 p. v. o. - 500 p. v. o.

- Začátek Drakoniánské expanze

- Svět je postupně kolonizován drakoniánskými říšemi 

- Drakoniáni upevňují své postavení, podrobují si ostatní rasy a stávají se vládci Orsungu

- Trpaslíci vymírají

cca 400 p. v. o. 

- Drakoniáni se opíjí mocí a začínají mezi sebou soupeřit o moc

- Drakoniánské soupeření o moc přerůstá v celosvětový konflikt

- Začátek druhé dračí války

42 p. v. o. 

- Šest Eladrinských důstojníků se setkává a vytváří plán na zastavení války

- Vytvořena Rada šesti

10 p. v. o.

- Ostatní rasy se připojují k Radě šesti 

- Vytvořeno Orákulum (začátek letopočtu)

68 v. o.

- Konec drakoniánské usurpace

72 v. o.

- Umírá poslední Drakonián

- Konec 2. dračí války

72 - 2 000 v. o. 

- Rozkvět Orsungu a ustanovení frakcí 

- Zlatá éra Orsungu

2047 v. o. 

- První úbytek magie

- Pád létajícího města Katli

- Vznikají první Šedí - osoby úplně bez magie

2047-2900 v. o.

- Období pomalého úbytku magie 

- Procentní zastoupení vyvolených Iridia klesá na cca 20 %

- Panika ve frakcích a bezúspěšné hledání řešení 

2900-3012 v. o.

- Procentní zastoupení vyvolených Iridia klesá na cca 1 %

- Dochází k občasným selháním magických strojů

3012 v. o.

- Objeven nový svět pojmenovaný Eden, možnost spásy Orsungu. Jeho existence je známá jen nejvyšším členům frakcí a členům vybraným k expedici

- Vytvořen jednosměrný portál na Eden a odeslána první výprava, která se už nikdy neohlásila

3017 v. o.

- Připraven stabilní obousměrný portál a zahájeny přípravy na druhou výpravu plánovanou na červenec roku 3018

3018 v. o.

Druhá výprava na Eden, která se utkala s členkou první výpravy Arianou řečenou Královnou termitů a stabilizuje portál na Orsung. Magie proudí na Orsung.