Časová osa

Roky jsou časovány před vznikem Orákula (p. v. o.) a následně roky od vytvoření Orákula (v. o.).

Hluboko v minulosti

- Stvoření Orsungu, na kterém žijí draci a lidé

- Dračí věk

Dávná historie 

- První draci jsou zabiti a Iridium se uvolňuje. Z drakobijců vznikají první Drakoniáni

- Vypuká naplno 1. dračí válka

- Uvolněné Iridium přeměňuje zbylé lidi do 5 ras. Eladrini, Divocí elfové, Ursínové, Tieflingové a Trpaslíci

- Lidé jako rasa přestávají existovat

- Drakoniáni si podrobují ostatní rasy

- Draci jsou do posledního vyvražděni. Konec 1. dračí války a Věku draků.

cca 4000 p. v. o. - 500 p. v. o.

- Začátek Drakoniánské expanze

- Svět je postupně kolonizován drakoniánskými říšemi 

- Drakoniáni upevňují své postavení, podrobují si ostatní rasy a stávají se vládci Orsungu

- Trpaslíci vymírají

cca 400 p. v. o. 

- Drakoniáni se opíjí mocí a začínají mezi sebou soupeřit o moc

- Drakoniánské soupeření o moc přerůstá v celosvětový konflikt

- Začátek druhé dračí války

42 p. v. o. 

- Šest Eladrinských důstojníků se setkává a vytváří plán na zastavení války

- Vytvořena Rada šesti

10 p. v. o.

- Ostatní rasy se připojují k Radě šesti 

- Vytvořeno Orákulum (začátek letopočtu)

68 v. o.

- Konec drakoniánské usurpace

72 v. o.

- Umírá poslední Drakonián

- Konec 2. dračí války

72 - 2 000 v. o. 

- Rozkvět Orsungu a ustanovení frakcí 

- Zlatá éra Orsungu

2047 v. o. 

- První úbytek magie

- Pád létajícího města Katli

- Vznikají první Šedí - osoby úplně bez magie

2047-2900 v. o.

- Období pomalého úbytku magie 

- Procentní zastoupení vyvolených Iridia klesá na cca 20 %

- Panika ve frakcích a bezúspěšné hledání řešení 

2900-3012 v. o.

- Procentní zastoupení vyvolených Iridia klesá na cca 1 %

- Dochází k občasným selháním magických strojů

3012 v. o.

- Objeven nový svět pojmenovaný Eden, možnost spásy Orsungu. Jeho existence je známá jen nejvyšším členům frakcí a členům vybraným k expedici

- Vytvořen jednosměrný portál na Eden a odeslána první výprava, která se už nikdy neohlásila

3017 v. o.

- Připraven stabilní obousměrný portál a zahájeny přípravy na druhou výpravu plánovanou na červenec roku 3018

3018 v. o.

Červenec - Druhá výprava na Eden, která se utkala s členkou první výpravy Arianou řečenou Královnou termitů a stabilizuje portál na Orsung. Magie proudí na Orsung. 

27. 7. - Rada Šesti na Orsungu vydává nařízení, kterým se efektivně stává správcem velkého množství Iridia proudícího na Orsung.

21. 8. - Roje termitů se dostávájí do otevřeného střetu. Červený roj obsadil území roje zeleného. Většina bojů probíhá v podzemí a trvá několik týdnů.

7. 9. - Rada Šesti na Edenu vysílá členy Gildy stínů, aby prozkoumali oblasti za hranicemi zkázy.

31. 10. - Vyslaní špehové jsou svědky projevu Vůdce a následné mobilizace Erkinderské Unie.

17. 11. - Konec termitích válek. Zelený roj je vyhlazen a Královna červeného roje se prohlašuje vládkyní zbylých termitů. Den poté se fialový roj vytratil a jeho další osud není znám.

4. 12. - První pokus o vytvoření konstruktu bez duše byl Zednářskou lóží označen za úspěšný, a to i přesto, že zmíněný konstrukt dokázal ujít pouze dva kroky, načež zahořel zeleným plamenem a explodoval. Při této explozi zahynulo 22 šedých a byla vážně poškozena hospoda.

24. 12. - Členové Gildy stínů se dokázali přes mnohé obtíže vrátit zpátky a podávají svědectví o hrozbě války.

Rok 3019 v. o.

15. 1. - Býk severu vyráží s mnohobarevnou skupinou konfrontovat postupující vojska. O výpravě už nejsou žádné další zprávy.

23. 1. - Viděn poslední červený termit jak odchází směrem za Thorosovou výpravou.

26.1 - Kopec s Behemotem se uprostřed noci otřásá a ráno je Behemot pryč.

19.2 - Lemur nachází kousek od tábora ferální mládě Termita. Kruh logiků mu dává krycí jméno "Klárka"

29. 3. - Z několikastupňového komplexního výběrového řízení vzešla hrstka barevných, kteří doplňují výpravu na Edenu.

11. 4. - Zednářská lóže úspěšně předělává několik členů výpravy na konstrukty.

12. 4. - Po mnoha pokusech se daří obnovit spojení skrze teleportační kruhy se zdevastovanou továrnou na konstrukty.

24. 4. - Ani při sedmnáctém pokusu se Gildě stínů nedaří vzlétnout s "létajicí" pevností. Jejich velitelka optimisticky tvrdí, že se posunula alespoň o 17 centimetrů trochu doprava.

27. 4. - Na obloze se zjevila dvouocasá zelená kometa.

8. 5. - Komise pro 4. esenci ani po několikaměsíčním bádání není schopna zodpovědět otázku, proč nikdo z členů výpravy nedokázal postoupit na 4. esenci.

12.6. - Na kraji lesa u tábora Orsunžanů se vybarvuje šedá z Orsungu s ferální termitkou jako nový vyvolení zeleného iridia. 

2.7. - Kometa nenadále mění směr a dopadá na ruiny Achatonské nemocnice. Díky včasnému varování nedochází k žádným úmrtím. Otřes bohužel značně poškodil budovy vybudované mimo ochranné pole tábora. Nejvíce poškozená je pevnost Oranžových, kterou zasahuje úlomek komety. 

3.7.- Z tábora Fialových se ozývá "Se na tu lokalizaci můžu vysrat!" načež oznamují, že dokončili překlad zásadního dokumentu, který ukořistili při výpravě do hlavního města Erkinderské unie.