Kontakty

Organizační email


Vždy nás můžete kontaktovat na OrgEden@gmail.com

Organizační tým


Jednotlivé členy orgtýmu můžete kontaktovat na FB.

Axder - Hlavní org
Allea - Vizionář
"Jiří" - Kuchař 
Lilien - Věštec
Bagr - Panna tajemství
Sigmar - Hlas chaosu
Perino - Pomocný org
Ifalik - Munchkin


Akce probíhá za podpory Moravian LARP, z.s.