Povídky


Stvoření Orákula,

aneb co bylo nalezeno po odchodu Orákula. Více >>  

Pobídky z období před druhým ročníkem

Dopad,

aneb jak spadla kometa. Více >> 

Čtvrtá Esence

aneb zápisky z jednání výboru. Více >>

Návrat,

aneb jaké reakce přinesli zprávy. Více >>

Nepřítel před branami,

aneb co se děje v srdci Erkinderské unie. Více >>

První,

aneb co se děje v Termitišti. Více >>

Rada šesti, 

aneb co se stalo po první výpravě. Více >>

Deníky členu první výpravy
Nalezené zprávy a vzpomínky druhou výpravou. Více >>

Pobídky z období před prvním ročníkem

Příčetnost,

aneb příběh o zásahu proti jedincům pod vlivem Iridia. Více >>

Povznesení,

aneb příběh o Ursínech a jak si magie vybírá. Více >>

Spravedlnost,

aneb příběh o zločinu a trestu. Více >>