Povídky

Pobídky z období před druhou výpravou 

První,

aneb co se děje v Termitišti. Více >>

Rada šesti, 

aneb co se stalo po první výpravě. Více >>

Pobídky z období před první výpravou

Příčetnost,

aneb příběh o zásahu proti jedincům pod vlivem Iridia. Více >>

Povznesení,

aneb příběh o Ursínech a jak si magie vybírá. Více >>

Spravedlnost,

aneb příběh o zločinu a trestu. Více >>