RADA ŠESTI

Bylo to právě pět dní od chvíle, kdy se portál vedoucí na Eden konečně stabilizoval a na Orsung z něj začalo proudit iridium. Podle posledních zpráv orákula byl tok energie stabilní a iridiové pozadí v blízkosti portálu se začalo velice pomalu zvyšovat. Jak před čtyřmi dny na prvním veřejném slyšení prohlásila členka Rady Šesti, Elenis Safír z Kruhu logiků, toto je vzácná chvíle vítězství pro celý Orsung a proto není prostor pro půtky a rozepře, nýbrž je čas slavit.

A tak všichni barevní slavili jak o život v každém městě po celém Orsungu. Šedí mezi nimi procházeli téměř neviděni a starali se o to, aby mísy s jídlem nebyly nikdy prázdné a aby poháry nikdy nevyschly. Oni neslavili, nikdo je nepozval a nikdo se jich neptal na to, co říkají změnám, které všechny orsunžany čekají. Někteří se možná, když je nikdo neviděl, ušklíbali, když slyšeli, jak barevní hovoří o "Druhém Zlatém věku".

Ústředí Rady Šesti Orsungu žilo bujarým životem i přesto, že hodiny už dávno překročily půlnoc. Světla zářila do noci a hlasitá hudba rozechvívala vzduch. Vevnitř pak v každém sále slavily skupiny pestrobarevně oděných ursínů, eladrinů, tieflingů a dokonce i pár divokých elfů. Ze všech míst na Orsungu probíhali oslavy tady, v blízkosti portálu, nejdivočeji. Pro tuto chvíli byla zapomenuta příslušnost k jedné z barev iridia, či k jiné rase. Jak se shodli všichni přítomní, budoucnost měla barvu duhy a voněla po moci.


V nejhořejším patře ústředí se neslavilo. V místnosti barevně rozdělené do šesti segmentů sedělo či stálo sedm postav okolo kulatého stolu pokrytého paměťovými krystaly a papíry s poznámkami. Nad stolem se vznášela projekce orákula, které na sebe tentokrát vzalo podobu malého dítěte.

"Dobře," prohlásila žena v modré říze. "Ještě jednou si shrňme situaci."

Ještě než se sklonila k poznámkám, rozhlédla se po všech přítomných, zdali jí věnují pozornost. Nesourodá dvojice zelených z Hlasu jednoty, mohutný hroší ursín a droboučka eladrinka, byla soustředěná jako vždy. Vládce hněvu, tiefling Erzo, nervózně přecházel okolo oken a Safír nevěděla, jestli ji víc vytáčí klapot jeho kopyt, nebo skřípění jednotlivých plátů zbroje. Tvář Pána stínů byla sice jako obvykle zakryta fialovou maskou, ale i tak to vypadalo, že ho pobavilo rozladění, které Erzo způsobuje. Představená Zednářské lóže si před sebou již poněkolikáté srovnala papíry do komínků a vypadala, že brzy někomu něco udělá, pokud poslední v místnosti, Kob Věčný štít z Domu statečných, ještě jednou posune svůj pohár na její segment stolu.

Lepší to asi nebude, pomyslela si Safír a začala mluvit.

"Před devíti dny byla poslána skupina jednačtyřiceti vyvolených iridia portálem na svět známý jako Eden. Během přenosu osob došlo ke zhroucení portálu a výprava byla nedostupná po dva dny. Třetího dne došlo bez přičinění z naší strany k obnově portálového spojení, které od té doby zůstává stabilní. Je to tak?" pozvedla oči k projekci orákula.

I přesto, že dětský hlas orákula odpovídal jeho vzhledu, programová strojovost čišela z každého jeho slova. "Tvůj přednes je pravdivý," promluvilo orákulum, "tok energie je stabilní a přenos probíhá nepřetržitě."

"K tomu se ještě dostaneme," přerušil jej Kob a pokynul modré Elenis, aby pokračovala.

"Podle jejich zpráv výprava narazila na nepřátelský odpor, který snadno překonala, opravila poškozený portál a nyní zdárně rozšiřují a opevňují základní tábor. Po původní výpravě není ani stopy a obecně se zdá, že se Eden od výpravy před pěti lety dost změnil. Tam kde se dříve rozkládalo velké město je nyní magicky vytvořená divočina."

"Nepřejdeme k tomu podstatnému?" promluvil toho dne poprvé nečekaně Pán stínů.

"A co by to podle tebe mělo být?"

"Iridium, samozřejmě. A ta část hlášení, která říká, že všichni členové výpravy se za necelé čtyři dny posunuli z první na třetí esenci."

V místnosti zavládlo ticho. Během uplynulých dní, se tomuto tématu věnovali mnoho hodin a probírali jej ze všech stran. Nikdo pořádně ještě nevyslovil, co z toho má být vyvozeno a nikdo nechtěl být tím, kdo navrhne to, na co všichni mysleli. Rada šesti, skupina nejmocnějších vládců z celého Orsungu, kteří se pracně vyšplhali během života na druhou esenci, nyní byla překonána v rekordním čase skupinou dobrodruhů.

"Všichni barevní členové výpravy skutečně postoupili na třetí stupeň esence," chopilo se slova orákulum. "Navíc data ukazují, že tento proces byl v průměru o dvacet pět dní rychlejší, než během výpravy před pěti lety. Důvody pro tento jev zatím nejsou známy. Po dosažení třetí esence se však nárůst moci významně zpomalil a posun na čtvrtou esenci se dá očekávat v řádu několika měsíců, možná let."

"Dobře," zahřměl Zelený, "mají se tam krásně a jsou mocnější a mocnější, to už jsme slyšeli. Ale připomínám už poněkolikáté, že se nemohou vrátit, ne?" Orákulum jen přisvědčilo. "V tom případě zde ani není možnost, že bychom se tam vypravili my, si trochu sosnout té barevné šťávy. A netvařte se tak překvapeně, myslíte na to všichni!" rozhlédl se po ostatních, kteří v tu chvíli nevěděli, čemu věnovat pozornost dřív, jestli špičkám bot, nebo stínům na stropě. "Nechce se vám, tak to my, Hlas jednoty, řekneme za vás. Jak nám pomůže iridium, které sem proudí portálem?"

Orákulum hbitě odpovědělo. "Tok energie je stabilní a hladina iridiového pozadí se vyrovnává. Pokud nedojde k přerušení toku, množství iridia se zcela vyrovná a Orsung bude moci těžit z tohoto spojení. Zvýšením magického pozadí dojde ke znovuzprovoznění nyní nefunkčních systémů závislých na magii a dá se v neposlední řadě očekávat i nárůst počtu vyvolených jednotlivých barev iridia."

"To už jsme taky slyšeli," přerušil orákulum mohutný ursín. "Orákulum, spočítej, za jak dlouho se hladiny vyrovnají tak, abychom my mohli postoupit na další esenci."

Obraz dívky se zlehka rozostřil jako pokaždé, když mělo orákulum provést složitý úkon. "Vzrůst iridiového pozadí na úroveň, kdy umožní obyvatelům Orsungu postoupit na další úroveň esence nastane zhruba za dvě stě padesát až tři sta let, v závislosti na mnoha proměnných."

"Tak," promluvil do ticha mnohem klidněji Zelený, "to bychom měli. Tři sta let bude trvat, než všichni obyvatelé Orsungu postoupí o další esenci. Orákulum, jak dlouho by trval postup o esenci v případě, že by iridium z portálu bylo směrováno k menší skupině osob. Pro začátek řekněme... sedmi?"

Z výrazu tváří všech v místnosti šlo snadno vypozorovat, že nikdo z nich není jeho otázkou překvapen, nebo snad dokonce pohoršen. Všichni do jednoho viseli pohledem na Orákulu, Erzo přestal rázovat sem a tam a i zednářka pro tuto chvíli nechala své ruce v klidu.

Projekce orákula opět chvíli počítala. "V případě, že by se o sto procent přibyvšího iridia dělilo sedm osob, dal by se postup na vyšší úroveň esence očekávat s drobnými odchylkami za měsíc, a další postupy v dohledné době."

Sálem se rozlehlo několik překvapených a možná trochu lačných nadechnutí.

"V takovém případě," pokračovalo Orákulum, "by však dál docházelo k degradaci magie zde na Orsungu. Aby byla tato degradace postupně zastavena, bylo by nutné zhruba polovinu iridia z portálu uvolnit a nechat volně rozptýlit po Orsungu."

Opět zavládlo ticho. Sedm postav se po sobě dívalo a v hlavě počítalo. Jako první promluvila Safír.

"Ehm, navrhuji hlasování. Bod sedmnáct, třístého dvacátého třetího zasedání rady - Využití volného iridia. Podbod jedna, vytvoření krizové rezervy iridia v množství rovném polovině volného iridia. Podbod dva, správa krizové rezervy se svěřuje pod přímou kontrolu Radě šesti. Kdo je pro?"

Sedm rukou vystřelilo nahoru tak rychle, jak se to ještě na žádné radě nestalo.