Registrace

Tvorba postavy

Jako první si vyberte frakci a specializaci v rámci ní.

Ta určuje, s kým budete trávit většinu času a plnit společné úkoly, a zároveň jaké dovednosti můžete získat.

Jako další si vyberte rasu. Ta ovlivňuje váš kostým a umožňuje vybrat si rasové dovednosti.

V tento moment jste již takřka hotoví a musíte si jen vymyslet jméno. Pokud chcete, můžete nám poslat životopis, ale bude sloužit pouze k vyprofilování charakteru vaší postavy.

Registrace


Konkurz na leadry frakcí začne 1.1.2019
Úlohou leadrů je sehant svoji frakci, nadchnout je, aby jeli a zajistit, že se ta frakce úplně nesežere. V konkurzu dostanou přednost leadři frakcí, kteří hráli minulý rok. 

Registrace bude spuštěna 1.3. 2019

Pokud se chcete registrovat je nutné se domluvit s leadery frakcí. Každá frakce má omezený počet členů a je na leadrech pokud vás ve své frakci chtějí. Přednost dostanou ti hráči, kteří pojedou za své loňské postavy. 

Registrační poplatek

Registrační poplatek si platí každý hráč sám a jeho výše je v případě zaplacení do: 

31.3.2019 - 800 Kč

30.4.2019 - 900 Kč

Později - 1 000 Kč