Zednářská lóže

"Jsme nástrojem pokroku."


Popis frakce: Jedinci pod vlivem žlutého Iridia jsou členy Zednářské lóže. Tato podle všech nejbohatší organizace je centrem kreativity a umění. Její členové jsou zodpovědní za výrobu všech magických předmětů a vytlačili pojem zedník do historie. Členové Zednářské lóže jsou mezi sebou extrémně kompetitivní a neustále se snaží překonávat své kolegy.

Efekty Iridia: Ti, kteří pracují se žlutým Iridiem, jsou extrémně kreativní a každý den mají nápad na nový vynález nebo projekt. Mají ale sklony k perfekcionismu, opouští nedokončené projekty, vyžadují nesplnitelné nebo se od svých projektů naopak nejsou schopni odtrhnout.

Válečníci: Říká se, že žluté Iridium koluje především skrze ruce a ti, co ho v nich drží, dokáží vytvářet neskutečné předměty, které ostatní frakce rády kupují. Od žlutých válečníků nikdy nevíte, co čekat, protože se jako jediní dokáží svázat s celou řadou artefaktů a mohou své protivníky zaskočit ledajakým kouskem. 

Tipy na kostým: Ochranné brýle, taška plná předmětů, žluté prvky nebo pruhy (doporučujeme spíše svislé).

Mágové: Ti, kteří pracují se žlutým Irdiem, nejsou nejvíce uznávaní mezi mágskou komunitou, ale jsou v ní rozhodně nejbohatší. Postavili každou věž, ve které jejich kolegové sedí. Zednářští mágové jsou mistři tvůrci a dokáží během chvíle postavit paláce či hrady. Na první pohled by se zdálo, že to nebudou nejmocnější bojovníci. Mnozí však narazili v boji se žlutým mágem na to, že jsou náhle zazdění či na dně 10-metrové jámy.

Tipy na kostým: Praktické žluté roucho. Hromada svitků s nákresy budoucích projektů.