Frakce

Frakce jsou hybnou silou Orsungu. Počítejte s tím, že hráči ve frakci hrají primárně spolu a na svou frakci.

Jak se magie projevuje 

Magie ve světě zůstává a je součástí všech jeho obyvatel. Pracovat s ní však dnes dokáže pouze jedno procento obyvatel, kteří jsou magií vyvolení. Přichází k nim v jejich nejtěžší chvíli, kdy jsou ohroženi a prožívají silné emoční vypětí. Jedinec si nevybírá druh magie ani cestu, kterou se vydá, správná magie k němu přijde a stane se jeho součástí.

Uživatelé magie

Magie lidi ovlivňuje dvěma způsoby. První skupinou jsou lidé, kteří ji dokáží ovládat a přetvářet ze svého okolí, těm se říká mágové. Druhá skupina pracuje s magií hlouběji skrze sebe, kdy je Iridium součástí jich samotných. Těm se říká válečníci. Toto rozdělení platí pro všech šest cest magie.

Všichni válečníci umí pracovat kromě zbraně své cesty také se zbraní do 90 cm, mágové do 60 cm.

Červená magie

 • Je magií síly, vychází z hněvu

 • Lidem ovlivněným její mocí se říká silní, oni sami se organizují jako Vládci hněvu

 • Válečníci používají obouruční zbraně, mágové sféry zkázy

Lidé poznamenaní červenou magií jsou prudcí a svéhlaví, zároveň jsou ale schopní jít za svým cílem, jejich bojová zuřivost je pověstná. Magie umožňuje dosáhnout co největších zranění na straně protivníka. Více >>

Oranžová magie

 • Je magií odolnosti a vychází ze sebezapření

 • Lidem nadaným touto magií se říká nezlomní a slučují se v Domě statečných

 • Válečníci používají jednoruční zbraň a štít, mágové dlouhou hůl

Oranžová magie dělá lidi hrdými a uvážlivými, schopnými překonat sebe sama. Nezlomní však mohou mít tendence trvat i na špatných přesvědčeních. Magie umožňuje posílit a překonat překážky a chránit se před nepřátelskými kouzly. Více >>

Žlutá magie

 • Je magií tvoření a vychází z kreativity

 • Jejím stoupencům se říká zednáři či Zednářská lóže

 • Válečníci používají zbraně, které si vyrobí, mágové svitky

Žlutá magie vzbuzuje kreativitu a vynalézavost, může však vést k perfekcionizmu. Žlutá magie umožňuje tvořit magické předměty nebo stavět budovy. Více >>

Zelená magie

 • Je magií jednoty a vychází z důvěry

 • Jejím vyvoleným se říká jednotní a jsou členy Hlasu jednoty

 • Válečníci používají jeden druhého či kopí, mágové tetovací jehly

Zelená magie je pro lidi schopné spolupracovat a jednat pro dobro ostatních, tato snaha však může být přehnaná. Zelená magie je magií života a pomáhá ostatním k vítězství. Umí také léčit. Více >>

Modrá magie

 • Je magií inteligence a vychází z přemýšlivosti

 • Jejím zástupcům se říká moudří a sdružují se v Kruhu logiků

 • Válečníci používají střelné zbraně, mágové dlouhé hole

Modrá magie vyžaduje přemýšlivost a její vyvolení jsou chápaví a chovají se logicky, tato logičnost však může být i na škodu. Modrá magie umožňuje poznat protivníka a proklít jej na dálku. Více >>

Fialová magie

 • Je magií rychlosti a vychází z vypočítavosti

 • Jejím adeptům se říká stíny, kteří pracují pro Gildu stínů

 • Válečníci používají dvě zbraně, mágové krátké hůlky nebo krátký palcát 

Fialová magie podporuje rychlost v rozhodování i činech. Její uživatelé často klouzají z extrému do extrému. Fialová magie umožňuje uhýbat a skrývat se. Více >>

Ti bez magie

 • Dnes tvoří cca 99 % obyvatel Orsungu

 • Říká se jim Šedí

 • Nejsou obdaření magií a v boji neobstojí

Příslušníci ras, které si nevybrala magie, žijí svůj celkem poklidný život a pracují pro ty, kteří magií vládnou. Jsou pod ochranou vyvolených a mocenské boje je netíží. Expedice se jich moc neúčastní. Více>>