1. dračí válka - konec Věku draků

Svět byl tvořen magií, pojmenovanou Iridium. Na světě tehdy existovali lidé a obývali svět společně s draky. Draci jako mocná stvoření uzurpovali pro sebe veškeré Iridium světa, které jim dodávalo silu. Díky šesti druhům barev Iridia tak existovalo šest barevných druhu draků, kteří pak svým jednáním projevovali jednotlivé aspekty Iridia. Lidé byli čím dál víc nespokojeni se stávajícím stavem a rostoucí nespokojenost nakonec vyústila v otevřenou válku. Ti, kteří vedli válku v samém čele a osobně zabíjeli draky, byli získanou magii změněni, stali se z nich Drakoniáni, protože do nich částečně přešla dračí síla. Po zabití posledních draků zbylo ve světě dost Iridia, které mohli lidé dle libosti využívat pro sebe. Po nějaké době už na celém světě nezbyl ani jeden člověk, všichni se změnili a magie jejich těla přeměnila ke své podstatě. Vzniklo tak kromě Drakoniánů pět nových ras.

2. dračí válka - nadvláda drakoniánů

Absence vládců nevydržela dlouho. Drakoniáni se cítili být těmi, kdo mají vládu převzít, protože sami draky zabili, a jmenovali se tedy novými vládci. I oni přijali barvy podle Iridia, které jim dávalo moc, a pod sebe shromažďovali jedince z ostatních ras, kteří přijali stejné barvy. Toto rozdělení moci zprvu všem vyhovovalo. Drakoniáni se však začali příliš blížit samotným drakům a jejich touha po moci začala utlačovat všechny ostatní. Tak začala druhá dračí válka. Oproti té předchozí se ale zdála být nekonečná, protože za každého zabitého Drakoniána vznikl jiný, který vládl jeho mocí. Proto se důstojníci všech šesti armád z rasy Eladrinů sešli na První radě šesti, kde přišli s funkčním řešením. Vytvořili konstrukt, který bude schopen pojmout dračí esenci a zároveň nebude ovládán lidskými emocemi, takže jej barvy Iridia neovládnou. Tak vzniklo Orákulum, čisté ve své rovnováze.

Doba míru

Po pádu Drakoniánů vznikl pod správou Orákula a Rady šesti prosperující svět. Vyspělé technologie, létající města; nemoci existovaly jen v knihách. Byl to rozkvět vědy a umění. Magie od té doby slouží všem bez rozdílu.

Úbytek magie 


První úbytek magie byl zaznamenán v roce 2047 věku Orákula, když se z nebe zřítilo létající město Katli. V následujících letech se poprvé začali objevovat šedí, které si magie nevyvolila, a jejichž počet se v následujících stoletích jen zvyšoval. Dnes, takřka o 1 000 let později, tvoří šedí 99 % procent z 10 miliard Orsungských duší. Úbytek magie se neprojevuje jen na obyvatelích, ale i stroje založené na magii začínají v posledních letech kolabovat. Řešení nebylo dlouho možné najít, ale nyní jej Rada šesti konečně nalezla. Za portálem byl objeven mladý svět nazvaný Eden, jenž překypuje magií a mohl by být  pro Orsung spásou.