Rasy

Na začátku byli lidé a draci.

Po první dračí válce však byli draci zničeni a jejich síla přešla do nové rasy Drakoniánů. Síla magie se dotkla i lidí, a podle jejich podstaty je přeměnila na nové rasy - Eladriny, Tieflingy, Ursiny a Divoké elfy. Ani lidé, co magii odvrhli, nebyli ušetřeni, stali se Trpaslíky a stáhli se do nitra země ve snaze uniknout všude přítomné magii.

Esence draků hnala Drakoniány do válek, ve kterých jejich rasa také zanikla. Spolu s nimi zmizely i poslední zmínky o lidu podzemí - Trpaslících, kteří nedokázali přežít v magickém světě.

Na Orsungu tak zůstaly jen čtyři rasy dělící se o jeho dary.


Eladrini přezdívaní Věční elfové

Eladrini mají špičaté uši a oblékají se do honosných šatů. Magii světa vidí jako nástroj, který je třeba maximálně a efektivně využívat pro dosažení vlastních cílů. Darem jejich rasy světu je Orákulum, které vytvořili a ukončili tím druhou dračí válku. Od té doby si drží vysoké postavení ve všech úřadech, preferují příslušníky vlastní rasy a cení si rodiny. Rádi se dostávají na vysoká místa a jsou známí hromaděním majetku. Může za to i víra rozšířená v jejich řadách, že po smrti se každý Eladrin reinkarnuje zpět do svého rodu - proto to, co získají za svého života, budou mít i v životě dalším. Dožívají se v průměru 120 let. Ač vypadají podobně jako divocí elfové, nemají je příliš v lásce a nemohou s nimi počít děti.


Divocí elfové

Divocí elfové mají dlouhé špičaté uši a jejich oblečení odráží jejich volného ducha. Magii vnímají jako nespoutanou všeho schopnou sílu, která jim umožňuje žít jejich dobrodružství. Nechtějí se cítit spoutaní, žijí život podle sebe a nikomu se nechtějí zodpovídat. Dožívají se v průměru 80 let. Barví si vlasy a mívají tetování nebo jiné netradiční doplňky. Stejný je i jejich přístup k tomu, co přijde po smrti... jen další dobrodružství, překročení nové hranice. Tieflingové

Původ Tieflingů je jiný než u ostatních ras. Na rozdíl od ostatních ras, které vznikly splynutím s jednotlivými aspekty, během první dračí války se někteří lidé rozhodli uzavřít dohodu s démonickými sférami. Ty spoutaly volnou magii a daly jim tak prostředky k obraně, ale už navždy změnily jejich vzhled a částečně i povahu. Dodnes mají Tieflingové rohy, často i ocas nebo kopyta. Někteří mohou být zbarvení do červena. Magii chápou jako zákony světa a jsou velmi schopní tyto zákony kout ve svůj prospěch. Zákony a psané dohody jsou pro ně také jediné hranice, neboť na morálku příliš nedají. Dožívají se v průměru 80 let, ale jsou vitální až do vysokého věku a chřadnou až v posledním roku života. Tieflingové věří, že mnoha zákonů a limitací svého těla se zbaví po smrti, kde se plně projeví jejich potenciál a pravá démonická forma.


Ursinové

Ursinové čerpají sílu ze svého spojení se zvířetem. Již v nízkém věku se začnou projevovat znaky zvířete, které odpovídá jejich povaze. Tyto znaky jsou v dospělosti ještě markantnější, a to i ve vzhledu, ve kterém je jejich zvíře na první pohled poznat. Magie je pro ně možnost spojení a hlubšího porozumění světu, který je obklopuje. Jsou čestní a drží se rodiny, tradic přírody a přirozeného běhu věcí. Dožívají se v průměru 70 let. Věří, že po smrti odejdou za svými předky, kteří je přijmou, budou-li toho svými činy na tomto světě hodni.


Rasy Edenu

Tyto rasy vznikli, nebo jsou původní Edenu. 

Konstrukti

Málopočetná rasa, vzniknuvší během poslední výpravy na základě Erkinderských záznamů. Je otázkou zda-li se dají považovat za rasu, vzhledem k tomu, že se ve všech případech jedná o členy jiných ras jejichž tělo bylo přetvořeno a zmechanizováno bělokeramickým materiálem. Tvrdit o nich, že jsou mechaničtí by bylo chybné a stejně tak se nedá říct, že by byli biologičtí. I přesto, že jsou mechaničtí jejich zranění se stále léčí a dokonce na ně funguje i magie určená k zacelování ran, ač jimi rozhodně neproudí krev. Také se zatím nezdá, že by umírali stářím a tento prospekt přitahuje pozornost mnohých, naštěstí jsou zatím všichni konstrukti jen na Edenu. 

Termiti

Termiti jsou mladičká rasa stvořená šílenou termití královnou Arianou. Většina této rasy jsou nemyslící droni nejrůznějších tvarů, ale najdou se mezi nimi i tací, kteří mají svoji osobnost a vyšší roli. Jejich těla jsou tvořena tvrzeným chitinem a všichni slyší v pozadí své hlavy šepot roje. Kdysi se tato rasa vytvářela jen na výrobní lince, ale termití královna jim v posledních dnech svého života dala možnost se množit a Orákulum svobodnou vůli. Tato mladá rasa tak teď hledá své místo na Edenu, jak dlouho se dožívá nebo jestli vůbec přežije další dekádu je otázkou. 

Erkindeři

Tajemná a s magií hluboce propojená rasa původních obyvatel Edenu. Jejich nejzvláštnějším aspektem je, že jsou si navzájem extrémně podobní, velice krásní a stárnou velmi pomalu. To vede k tomu, že aby dokázali projevit svoji individualitu, nosí každý z nich škrabošku, která je odlišuje od ostatních. Jejich životní filozofií je, že každý z nich musí najít svoji cestu po které musí kráčet a dojít povznesení. Pokud se stane, že zemřou dříve, než dojdou na konec své cesty, stávají se z nich duchové, kteří doznívají a postupně skomírají do hladových duchů, co jen touží po magii a ničem jiném.