Rasy

Na začátku byli lidé a draci.

Po první dračí válce však byli draci zničeni a jejich síla přešla do nové rasy Drakoniánů. Síla magie se dotkla i lidí, a podle jejich podstaty je přeměnila na nové rasy - Eladriny, Tieflingy, Ursiny a Divoké elfy. Ani lidé, co magii odvrhli, nebyli ušetřeni, stali se Trpaslíky a stáhli se do nitra země ve snaze uniknout všude přítomné magii.

Esence draků hnala Drakoniány do válek, ve kterých jejich rasa také zanikla. Spolu s nimi zmizely i poslední zmínky o lidu podzemí - Trpaslících, kteří nedokázali přežít v magickém světě.

Na Orsungu tak zůstaly jen čtyři rasy dělící se o jeho dary.


Eladrini přezdívaní Věční elfové

Eladrini mají špičaté uši a oblékají se do honosných šatů. Magii světa vidí jako nástroj, který je třeba maximálně a efektivně využívat pro dosažení vlastních cílů. Darem jejich rasy světu je Orákulum, které vytvořili a ukončili tím druhou dračí válku. Od té doby si drží vysoké postavení ve všech úřadech, preferují příslušníky vlastní rasy a cení si rodiny. Rádi se dostávají na vysoká místa a jsou známí hromaděním majetku. Může za to i víra rozšířená v jejich řadách, že po smrti se každý Eladrin reinkarnuje zpět do svého rodu - proto to, co získají za svého života, budou mít i v životě dalším. Dožívají se v průměru 120 let. Ač vypadají podobně jako divocí elfové, nemají je příliš v lásce a nemohou s nimi počít děti.


Divocí elfové

Divocí elfové mají dlouhé špičaté uši a jejich oblečení odráží jejich volného ducha. Magii vnímají jako nespoutanou všeho schopnou sílu, která jim umožňuje žít jejich dobrodružství. Nechtějí se cítit spoutaní, žijí život podle sebe a nikomu se nechtějí zodpovídat. Dožívají se v průměru 80 let. Barví si vlasy a mívají tetování nebo jiné netradiční doplňky. Stejný je i jejich přístup k tomu, co přijde po smrti... jen další dobrodružství, překročení nové hranice. Tieflingové

Původ Tieflingů je jiný než u ostatních ras. Na rozdíl od ostatních ras, které vznikly splynutím s jednotlivými aspekty, během první dračí války se někteří lidé rozhodli uzavřít dohodu s démonickými sférami. Ty spoutaly volnou magii a daly jim tak prostředky k obraně, ale už navždy změnily jejich vzhled a částečně i povahu. Dodnes mají Tieflingové rohy, často i ocas nebo kopyta. Někteří mohou být zbarvení do červena. Magii chápou jako zákony světa a jsou velmi schopní tyto zákony kout ve svůj prospěch. Zákony a psané dohody jsou pro ně také jediné hranice, neboť na morálku příliš nedají. Dožívají se v průměru 80 let, ale jsou vitální až do vysokého věku a chřadnou až v posledním roku života. Tieflingové věří, že mnoha zákonů a limitací svého těla se zbaví po smrti, kde se plně projeví jejich potenciál a pravá démonická forma.


Ursinové

Ursinové čerpají sílu ze svého spojení se zvířetem. Již v nízkém věku se začnou projevovat znaky zvířete, které odpovídá jejich povaze. Tyto znaky jsou v dospělosti ještě markantnější, a to i ve vzhledu, ve kterém je jejich zvíře na první pohled poznat. Magie je pro ně možnost spojení a hlubšího porozumění světu, který je obklopuje. Jsou čestní a drží se rodiny, tradic přírody a přirozeného běhu věcí. Dožívají se v průměru 70 let. Věří, že po smrti odejdou za svými předky, kteří je přijmou, budou-li toho svými činy na tomto světě hodni.