Gilda stínů

"Nebojte, bude to rychlé..."


Popis frakce: Gilda stínů si své obávané postavení vysloužila díky množství tajemství, které drží, a schopností rychle a nemilosrdně reagovat na jakoukoliv situaci, která by ji mohla ohrozit. Uvnitř zuří mezi jednotlivými členy nekompromisní politický boj, jehož součástí je prodej a výměna služeb s ostatními frakcemi.

Efekty Iridia: Fialové je Iridium rychlosti. Jeho uživatelé vyhledávají extrémy a vyžívají se v tajemstvích. Oni sami mohou být jednu chvíli plní energie a ve druhé jim nic nestojí za to, aby se zvedli ze židle.

Válečníci: Ti, kteří jsou ponořeni ve fialovém Iridiu, pracují se dvěma zbraněmi smrtící rychlostí. Většina jejich obětí ani netuší, jak se k nim Stíny dostaly. Jsou to mistři stínů a úskoků a zasáhnout je je skoro nemožné.

Tipy na kostým: Praktický kostým s fialovými prvky. Lehké, maximálně kožené zbroje. Kápě, kalhoty, opasek s pomůckami. Stylizovaní assasini.

Mágové: Mágové fialového Iridia jsou posedlí odhalováním tajemství a jejich praktickou aplikací na magii. Kvůli tomu nejsou mezi ostatními mágy v oblibě, protože prostě neexistuje způsob, jak byl normální mág zvládl vykouzlit ze své many takové množství kouzel, jaké běžně produkují oni.

Tipy na kostým: Fialové róby či otevřené suknice. Rádi nosí také šátky či kápě zakrývající jim obličej. Zdobená hůlka či krátký palcát je častý fokus umožňující jim koncentrovat svou magii.