PRVNÍ

První se se škubnutím probudil ve svém hibernačním kokonu. Nevěděl proč, ale už zase se mu zdálo, že padal. Protáhl si své chitinové tělo a zahleděl se na své masivní ruce a v duchu se uchechtl. Dneska se bude prolévat krev a on bude zase první, kdo prorazí skrz nepřátelské řady. Červeným rojem to vřelo, jak se všichni připravovali k dnešnímu útoku.

První kráčel zpustlou chodbou starého termitiště a za ním se tísnily řady červených termitů připravené konečně ochutnat krev zeleného roje. Prvnímu rudě žhnuly oči a představoval si, co udělá s matkou zeleného roje, až ji konečně potká. Zelený roj byl až příliš opovážlivý ve svých akcích a jejich snahy krást larvy ostatních rojů nezůstaly nepovšimnuty. Naštěstí matka roje zavelela k útoku a První byl na místě, pro které byl stvořen. Tentokrát to bude konečně skutečná válka a ne žádné šarvátky o teritorium se šílenými termity z mrtvého roje žluté královny. Tentokrát se ukáže, kdo je nejlepší a První věděl, že on je nejlepší z nejlepších.

Když se přiblížili k Teritoriu zeleného roje, První pozvedl svou ruku. Roj se zastavil a ztichl. Natáhl pravou ruku před sebe a drápem levé si do dlaně udělal rýhu. Z rány okamžitě začala prýštit krev. Prvnímu se rozzářily oči soustředěním a krev, místo toho aby stékala na dno tunelu, se začala krystalizovat do masivního obouručního meče se širokou čepelí.

Když byla karmínová čepel hotová, vyrazili do útoku.

První se prosekával zástupy zelených termitů, jak kdyby sekal trávu. Jejich těla ležela v řadách za ním a sběrači je sbírali, aby posílili rudý rod. První kráčel dál vpřed a rozséval zkázu s nenávisti sobě vlastní.

Když dorazili do jeskyně zelené matky rodu, musel se smát, jak pateticky proti němu vypadala. Její osobní garda se ho pokusila zastavit, ale on prvnímu z nich usekl hlavu a druhého rozdrtil pěstí. Královna se proti němu postavila a on cítil, jak se jej snaží ovládnout. Pustil meč na zem a pravačkou se praštil do hlavy. Uviděl vyděšený výraz matky roje a rychle ji chytil levačkou pod krkem a pravačkou udělal z její hlavy placku. Hmm, najednou vypadá jako G'Ustav, blesklo mu hlavou.

Nahodil si její mrtvolu na záda a začal se vracet ke své královně a hlavou mu jelo, "Kdo je kurva G'Ustav?"