Svět

Hra samotná se bude odehrávat z 98 % na Edenu, ale je dobré si představit i Orsung, ze kterého postavy přicházejí.

Orsung

Orsung je starý svět, který kdysi překypoval magií a draci se proháněli po obloze. Dnes je až nechutně civilizovaný, zdobený stovkami skleněných měst, která se tyčí nad krajinou. Po obloze se prohání magií poháněné prostředky a obyvatelé žijí uspořádané životy v míru, většina z nich už ani není magicky aktivních. To 1 % z Orsungských miliard, co vládne alespoň nějakou magií, se sdružuje do frakcí, které ovládají společnost. Zástupci těchto frakcí vytváří rady šesti, jež reprezentují všechny proudy magie a vládnou svým přiděleným celkům. Tyto rady se zodpovídají vyšším radám až po Nejvyšší radu, která spravuje Orákulum. Orákulum je jedinečný a nejvelkolepější projekt, který kdy byl na Orsungu vytvořen. Je to myslící entita tvořena čistou magií, která v sobě nese vědomosti věků a moudrost učenců a je ku pomoci všem radám na Orsungu, kterým udržovat nastolený řád a mír.

Orsung ale v posledních letech skomírá a jeho společnost stojí nad propastí, protože magie, která pohání všechny moderní výdobytky, dochází. 

Eden

Eden v okolí portálu je divoký svět plný magie, a to do takové míry, že v něm magie doslova visí na stromech a čeká na toho, kdo si ji přivlastní jako první.

Na Orsungu je o Edenu velice málo zpráv. O první výpravě po průchodu portálem nebyly žádné zprávy. A druhá výprava dorazila do ruin města Achatonu, kde si založila svoji bázi. Místní prostředí je extrémně magicky nabité a místní nejsou ani trochu přívětiví. Původní obyvatele města - Erkindeři, jsou v tuto chvíli mrtví duchové, kteří bloudí troskami svého města a navázali křehkou alianci s výpravou.  Po okolí pobíhají Termiti, které stvořila členka první výpravy, jsou teď zdivočelí ztrátou královny a útočí na všechno co vidí, nebo jsou v rojích matek rodu, které se královně vzepřely. 

A za hranicemi zkázy čeká Unie.