Svět

Hra samotná se bude odehrávat z 98 % na Edenu, ale je dobré si představit i Orsung, ze kterého postavy přicházejí.

Orsung

Orsung je starý svět, který kdysi překypoval magií a draci se proháněli po obloze. Dnes je až nechutně civilizovaný, zdobený stovkami skleněných měst, která se tyčí nad krajinou. Po obloze se prohání magií poháněné prostředky a obyvatelé žijí uspořádané životy v míru, většina z nich už ani není magicky aktivních. To 1 % z Orsungských miliard, co vládne alespoň nějakou magií, se sdružuje do frakcí, které ovládají společnost. Zástupci těchto frakcí vytváří rady šesti, jež reprezentují všechny proudy magie a vládnou svým přiděleným celkům. Tyto rady se zodpovídají vyšším radám až po Nejvyšší radu, která spravuje Orákulum. Orákulum je jedinečný a nejvelkolepější projekt, který kdy byl na Orsungu vytvořen. Je to myslící entita tvořena čistou magií, která v sobě nese vědomosti věků a moudrost učenců a je ku pomoci všem radám na Orsungu, kterým udržovat nastolený řád a mír.

Orsung ale v posledních letech skomírá a jeho společnost stojí nad propastí, protože magie, která pohání všechny moderní výdobytky, dochází. 

Eden

Eden je divoký svět plný magie, a to do takové míry, že v něm magie doslova visí na stromech a čeká na toho, kdo si ji přivlastní jako první.

Na Orsungu je o Edenu velice málo zpráv a většina jeho obyvatel ani netuší, že existuje. O první výpravě po průchodu portálem nebyly žádné zprávy. Ženisté, kteří budují tábor pro druhou výpravu, hlásí, že je portál zavedl do ruin města, které už je takřka celé schované pod okolním lesem a po původních obyvatelích není ani stopy.